Các thế hệ quản lý, Hiệu trưởng

Các thế hệ quản lý, Hiệu trưởng

- Các thế hệ quản lý, Hiệu trưởng là:

+ Nguyễn Triêm, quê ở Hoài Nhơn (1975-1976)

+ Trần Đức Ninh, quê ở Hoài Hương(1976-1979)

+ Nguyễn Quốc Tuấn, quê ở Hà Tây (1979-1980)

+ Lê Chư, quê ở Hoài Châu Bắc(1980-1987)

+ Trần Văn Huyên, quê ở Hà Tĩnh (1987-1991)

+ Trần Văn Thanh, quê ở Tam Quan (1991-1992)

+ Lê Bá Thông, quê ở Tam Quan Bắc (1992-1996)

- Năm 1996, trường sáp nhập vào Trường THPT Hoài Nhơn II, sau đổi tên thành Trường THPT Nguyễn Trân(Hiệu trưởng Phan Ngọc Bộ).

- Ngày 15/02/2009, theo yêu cầu của UBND Huện Hoài Nhơn, và sự phát triển của ngành Giáo dục, trường được tái thành lập, tách ra từ Trường THPT Nguyễn Trân, theo quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 3/2/2009 của UBND Huyện Hoài Nhơn, lấy tên là Trường THCS Tam Quan(Hiệu trưởng Nguyễn Trường Thọ); Phó Hiệu trưởng là thầy Hà Hùng Phong.

NGÀY 15-11-2016 THẦY HÀ HÙNG PHONG - CHỨC VỤ: PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH; THẦY ĐỖ NGUYỄN THỦY VĂN - CHỨC VỤ: PHÓ HIỆU TRƯỞNG.

NGÀY 01/03/2017 THẦY VÕ VĂN THỜI - CHỨC VỤ: HIỆU TRƯỞNG; THẦY ĐỖ NGUYỄN THỦY VĂN - CHỨC VỤ: PHÓ HIỆU TRƯỞNG.

THÁNG 03 NĂM 2020: CÔ HUỲNH THỊ NGUYỆT - CHỨC VỤ: PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH; THẦY ĐỖ NGUYỄN THỦY VĂN - CHỨC VỤ: PHÓ HIỆU TRƯỞNG. 

Các thế hệ quản lý, Hiệu trưởng

- Các thế hệ quản lý, Hiệu trưởng là:

+ Nguyễn Triêm, quê ở Hoài Nhơn (1975-1976)

+ Trần Đức Ninh, quê ở Hoài Hương(1976-1979)

+ Nguyễn Quốc Tuấn, quê ở Hà Tây (1979-1980)

+ Lê Chư, quê ở Hoài Châu Bắc(1980-1987)

+ Trần Văn Huyên, quê ở Hà Tĩnh (1987-1991)

+ Trần Văn Thanh, quê ở Tam Quan (1991-1992)

+ Lê Bá Thông, quê ở Tam Quan Bắc (1992-1996)

- Năm 1996, trường sáp nhập vào Trường THPT Hoài Nhơn II, sau đổi tên thành Trường THPT Nguyễn Trân(Hiệu trưởng Phan Ngọc Bộ).

- Ngày 15/02/2009, theo yêu cầu của UBND Huện Hoài Nhơn, và sự phát triển của ngành Giáo dục, trường được tái thành lập, tách ra từ Trường THPT Nguyễn Trân, theo quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 3/2/2009 của UBND Huyện Hoài Nhơn, lấy tên là Trường THCS Tam Quan(Hiệu trưởng Nguyễn Trường Thọ); Phó Hiệu trưởng là thầy Hà Hùng Phong.

NGÀY 15-11-2016 THẦY HÀ HÙNG PHONG - CHỨC VỤ: PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH; THẦY ĐỖ NGUYỄN THỦY VĂN - CHỨC VỤ: PHÓ HIỆU TRƯỞNG.

NGÀY 01/03/2017 THẦY VÕ VĂN THỜI - CHỨC VỤ: HIỆU TRƯỞNG; THẦY ĐỖ NGUYỄN THỦY VĂN - CHỨC VỤ: PHÓ HIỆU TRƯỞNG.

THÁNG 03 NĂM 2020: CÔ HUỲNH THỊ NGUYỆT - CHỨC VỤ: PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH; THẦY ĐỖ NGUYỄN THỦY VĂN - CHỨC VỤ: PHÓ HIỆU TRƯỞNG. 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê
Hôm nay : 2